Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Εξασφάλιση κατά τη συνταξιοδότηση

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα AXA Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα AXA

H AXA Ασφαλιστική δημιούργησε τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για εφάπαξ παροχή ή συνταξιοδότηση σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Τι προσφέρουν τα ομαδικά προγράμματα συνταξιοδότησης

Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση:

  • Στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή
  • Στους δικαιούχους του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.