Ασφάλεια Ζωής - Διασφάλιση βιοτικού επιπέδου

Ασφαλιστικά προγράμματα για τις μελλοντικές ανάγκες

Ασφάλειας Ζωής AXA Ασφάλειας Ζωής AXA

Προγράμματα

Αυτονομία

Το πρόγραμμα ασφάλισης Αυτονομία καλύπτει την μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα, παρέχοντάς σας υψηλά κεφάλαια για να διασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στις δύσκολες στιγμές, να αντιμετωπίσετε άμεσα τα έξοδα μίας μόνιμης σοβαρής αναπηρίας, να διατηρήσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας.

...

Σύνταξη Αυτονομίας

Το  πρόγραμμα ασφάλισης Σύνταξη Αυτονομίας, αναπληρώνει το εισόδημά σας, σε περίπτωση που στο μέλλον δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος. Εσείς καταβάλλετε ένα ελάχιστο μηνιαίο ποσό και εάν στο μέλλον προκύψει μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία, η ΑΧΑ Ασφαλιστική θα σας καταβάλει τη Σύνταξης Αυτονομίας με τη μορφή μηνιαίας προσόδου, μέχρι την ηλικία των 67 ετών, προκειμένου να:

...

Γιατί στην ΑΧΑ

Η μεγαλύτερη ασφαλιστική επωνυμία παγκοσμίως

  • Γιατί ανήκει στον Όμιλο ΑΧΑ, την μεγαλύτερη ασφαλιστική επωνυμία παγκοσμίως, με 166.000 εργαζόμενους και 107 εκατομμύρια πελάτες.
  • Γιατί έχει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στις ασφαλίσεις ζωής που αντικατοπτρίζεται στη σειρά προγραμμάτων  που προσφέρει.
  • Γιατί έχει πετύχει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πελατών της.
  • Γιατί έχει ξεχωρίσει στην ασφαλιστική αγορά κατακτώντας αρκετές διακρίσεις μέχρι σήμερα (Famous Brands, Corporate Brands, Interbrand Best Global Brands).
  • Γιατί παρέχει ολοκληρωμένα και οικονομικά προγράμματα ασφάλειας ζωής. 
...