Ασφάλιση υγείας

Ευέλικτα προγράμματα προσαρμοζόμενα στις ανάγκες σας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ολοκληρωμένη προστασία υγείας

Δαπάνες πρόληψης, δαπάνες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία, δαπάνες αποκατάστασης

Καινοτόμες παροχές

Απευθείας εξόφληση δαπάνης και στο εξωτερικό, 2η ιατρική γνωμάτευση, νοσηλεία στο σπίτι

Ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων

36 διαφορετικοί συνδυασμοί επιλογών κάλυψης για διαμορφώσετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα

Σε πελάτες της AXA, σε οικογενειακά ασφαλιστήρια και σε κατοίκους εκτός Αθηνών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ολοκληρωμένη προστασία υγείας

Καινοτόμες παροχές

Ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα

Δαπάνες πριν ή μετά τη νοσηλεία


- Έξοδα πριν ή μετά τη νοσηλεία


- Ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία


- Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση


- Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά


- Επείγουσα μεταφορά με το καταλληλότερο μέσο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού


- Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού


- 24ωρη Γραμμή Υγείας.

Δαπάνες κατά τη νοσηλεία


- Κάλυψη δαπανών: 100% Ελλάδα και Ευρώπη, 80% στον υπόλοιπο κόσμο


- Επιλογή ορίου κάλυψης δαπανών μεταξύ 1.500.000 ευρώ, 600.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ


- Επιλογή συμμετοχής στα έξοδα μεταξύ 500 ευρώ (το οποίο μηδενίζεται με παράλληλη χρήση φορέα), 1.500 ευρώ, 5.000 ευρώ ή 9.000 ευρώ


- Επιλογή θέσης νοσηλείας: Lux, A, B ή Γ


- Αμοιβές ιατρών: Πλήρης κάλυψη


- Ευρύ δίκτυο νοσηλευτηρίων


- Απευθείας εξόφληση της δαπάνης από την ΑΧΑ Ασφαλιστική, στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια σε Ελλάδα και στο δίκτυο νοσηλευτηρίων εξωτερικού


- Επιπλέον προνόμια στα ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια


- Πλήρης κάλυψη δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου ή συνοδού


- Χειρουργικό επίδομα


- Επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε επείγουσα νοσηλεία στο εξωτερικό

Προαιρετικές παροχές


- Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς, check-up κ.λ.π.): Σε συνεργασία με τον Όμιλο “Ιατρικό Αθηνών” και τα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο διαγνωστικά κέντρα


- Πακέτο ατυχήματος: Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα, κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας και βοήθεια στην καθημερινότητα μετά από σοβαρό περιστατικό


- Κεφάλαιο αποπληρωμής ασφαλίστρων: Λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια

Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης πελατών


9 στους 10 Πελάτες μας δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες αποζημίωσης! (Αξιολογήσεις Πελατών, Απρίλιος 2018)

Απλή και γρήγορη διαδικασία αποζημίωσης και στο εξωτερικό!