Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

 

Με την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας συμβάλετε σημαντικά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και κατ΄επέκταση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. 
H AXA, επιβραβεύει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και σάς προσφέρει, χωρίς καμία επιβάρυνση, αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου στο πρόγραμμα ασφάλισης της κατοικίας σας. 
 
Η προσφερόμενη αύξηση είναι ανάλογη με το κόστος των εργασιών αναβάθμισης του κτιρίου σας, με μέγιστο το 15% του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου. 
Σάς παρέχεται δωρεάν και ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τη λήξη της επόμενης ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας.
Για να επωφεληθείτε της παροχής, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την ολοκληρωση των εργασιών σας, κι εμείς από την πλευρά μας θα ενσωματώσουμε την αύξηση κεφαλαίου στο ασφαλιστήριό σας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας ή καλέστε μας στο 210 72 68 000.