ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

 

 

Διαχείριση αναγγελίας 

Στόχος μας είναι η διαχείριση της αναγγελίας σας να μην υπερβεί τις 2 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της υποβολής δήλωσης ατυχήματος. 
Για δήλωση τροχαίου ατυχήματος από περιοχή εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος για την καταχώριση της δήλωσης, λόγω της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.
 

 

Διαχείριση ζημιάς και αποζημίωση 

Στόχος μας είναι εντός 3 εργάσιμων ημερών από την τελευταία επίσκεψη να έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη και εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των δικαιολογητικών να σας αποζημιώσουμε.

 

 

Τι γίνεται εάν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα και θέλετε να αποζημιωθείτε από την Ασφαλιστική σας Εταιρεία 

Η ΑΧΑ αναλαμβάνει να υποβάλλει στην ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου ερώτημα αποδοχής ευθύνης του ασφαλισμένου της, εφόσον συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η ΑΧΑ προχωρά άμεσα τη διαδικασία αποζημίωσής σας. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου για να αποζημιωθείτε.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου δεν συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εταιρεία αυτή για την αποζημίωσή σας.

 

 

Δείτε επίσης:

 

Αναγγελία Ζημιάς

Συνεργαζόμενα συνεργεία