Συχνές Ερωτήσεις - Θέλω να κάνω αναγγελία ζημιάς - Ασφάλιση αυτοκινήτου

- Καλείτε την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος/ Αναγγελίας Ζημιάς στα τηλέφωνα 801 111 222 333 (από σταθερό) ή 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό) 24ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της ΑΧΑ Ασφαλιστικής θα βρίσκεται δίπλα σας (στον τόπο του ατυχήματος, ή στην κατοικία /  γραφείο σας ή στο συνεργείο), για την καταγραφή του συμβάντος, λήψη φωτογραφιών και συμπλήρωσης δήλωσης ζημιάς

 

- Ειδοποιείτε την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, σε περίπτωση ατυχήματος.

 

 

Ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήματος, ο ειδικός Συνεργάτης: 

 

- θα καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών,

- θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνει ακριβή περιγραφή τους,

- θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος,

- θα συγκεντρώσει στοιχεία τυχόν μαρτύρων,

- θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το έντυπο "Δήλωση Ατυχήματος",

- θα σας βοηθήσει στη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού

- θα ειδοποιήσει τις αρμόδιες Aρχές.
 

Για την Οδική και Ταξιδιωτική βοήθεια καλείτε το 801 111 222 333 (από σταθερό) ή το 210 7268 000 (από σταθερό ή κινητό), ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα με το οποίο προβλέπεται ότι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος στην Ελλάδα, ο αναίτιος του ατυχήµατος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να αποζηµιωθεί από την εταιρία του σε περίπτωση υλικής ζημιάς (μέχρι € 6.500) ή/και σωματικής βλάβης (μέχρι € 30.000 συνολικά και έως € 12.000 ανά άτομο).
Προϋπόθεση είναι τα αυτοκίνητα να είναι ασφαλισµένα σε ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής.

Αποζημιώνεστε απευθείας από την ΑΧΑ Ασφαλιστική. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου ανέρχεται στα € 100.000.

 

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης θα πρέπει:

- Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

- Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας).

- Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος. 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική σε συνεργασία με την ΙΝΤΕRPARTNER ASSISTANCE:

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σας στην Ελλάδα, θα φροντίσει να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματός σας ή την ρυμούλκηση του στο πλησιέστερο συνεργείο ή σε συνεργείο της επιλογής σας.

- Εάν το ατύχημα ή η βλάβη συμβεί εκτός Ελλάδας (συγκεκριμένες χώρες) και εφόσον η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις:

 

- Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο ή στην περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών:  

- Επαναπατρισμός του οχήματος στην Ελλάδα με  κάλυψη πρόσθετων εξόδων επιστροφής των ταξιδιωτών.

- Σας προσφέρει μια σειρά ταξιδιωτικών παροχών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό όπως ενδεικτικά : Απώλεια Αποσκευών, Υγειονομική μεταφορά, επιστροφή / επαναπατρισμό ασθενών, επιστροφής / επαναπατρισμού συνταξιδευόντων κ.ά.

 

Για την Οδική και Ταξιδιωτική βοήθεια καλείτε το 801 111 222 333 (από σταθερό) ή το 210 7268 000 (από σταθερό ή κινητό), ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα