Συχνές Ερωτήσεις - Μεταβολές, Ανανεώσεις & Ακυρώσεις Συμβολαίων

Για τροποποίηση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:

 

 

- με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή

 

- με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο).

Για ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:

- με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή

 

- με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο).

 

 

Εάν επιθυμείτε εξαγορά του ασφαλιστηρίου σας:

Επικοινωνήστε με τα Κεντρικά Γραφεία της ΑΧΑ ή με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε και να συμπληρώσετε την Αίτηση Εξαγοράς.

- Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στο έντυπο «Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής».

- Απαντάτε την ερώτηση 7 στην ενότητα 5 του εντύπου της Αίτησης Μετατροπής (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή την ερώτηση 8 (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) που αφορούν την «Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής».

- Παλαιός και νέος συμβαλλόμενος υπογράφουν το έντυπο της Αίτησης και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

- Αποστέλλετε την Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής στη διεύθυνση «Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr

 

Σημείωση: Αν πρόκειται για εταιρία απαιτείται η σφραγίδα της εταιρίας και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της.

- Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στο έντυπο «Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής».

- Ο συμβαλλόμενος υπογράφει το έντυπο Αίτησης Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

- Αποστέλλετε την Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής στη διεύθυνση «Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr

 

Για ποσό λήξης άνω των 5.000 ευρώ: Θα σας αποσταλεί επιταγή με συστημένη επιστολή στην πιο πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει. Για ποσό λήξης μικρότερο των 5.000 ευρώ έχετε τις παρακάτω επιλογές: α. Αποστολή επιταγής μέσω συστημένης επιστολής απ΄ ευθείας στην πιο πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει ή β. Παράδοση στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο κατόπιν εξουσιοδότησης σας (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ) Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη δεύτερη επιλογή, τότε στέλνετε την Εξουσιοδότηση εντός 10 ημερών από την παραλαβή της παρούσης στο Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται αυτόματα η πρώτη επιλογή .

Μπορεί να γίνει αλλαγή επενδυτικής επιλογής όποτε επιθυμεί ο συμβαλλόμενος. Συμπληρώνετε το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής και το αποστέλλετε στη διεύθυνση Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής - Μιχαλακοπούλου 48, 11528 - Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr Η πρώτη αλλαγή θα γίνεται χωρίς χρέωση. Κάθε επόμενη θα χρεώνεται με ποσό που αναγράφεται στον “πίνακα ειδικών ρυθμίσεων” του ασφαλιστηρίου, εκτός του προγράμματος Unit Linked Επένδυση, όπου οι δύο πρώτες αλλαγές επενδυτικής επιλογής κατ’ έτος προσφέρονται δωρεάν.