Συχνές Ερωτήσεις - Πληροφορίες Συμβολαίου & Διαδικασία Ασφάλισης

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και το αίτημά σας .

Με το το ΜyΑΧΑ έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσα, από όπου κι αν βρίσκεστε, όλα τα έγγραφα που αφορούν στα ασφαλιστήριά σας στην ΑΧΑ και να τα παρακολουθείτε με ευκολία και ασφάλεια.

Δείτε συχνές ερωτήσεις για το MyAXA εδώ.

Το "Οδηγώ λίγο - Πληρώνω λίγο" είναι πρόγραμμα επιβράβευσης χιλιομέτρων και βασίζεται στις οδηγικές σας συνήθειες. Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε έκπτωση στην ασφάλιση του αυτοκινήτου σας ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει. Έχοντας διανύσει έως 5.000 χιλιόμετρα σε 12 μήνες απολαμβάνετε έκπτωση 20% στα ασφάλιστρά σας, ενώ έως 7.500 χιλιόμετρα σε 12 μήνες επωφελείστε έως 10% έκπτωση στα ασφάλιστρά σας.

 

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης όπως αναγράφεται στη διάρκεια ασφάλισης και εφόσον έχουν καταβληθεί εμπρόθεσµα τα ασφάλιστρα, σύμφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Για την ασφάλιση αυτοκινήτου ή /και την επιβεβαίωση της ασφαλιστικής κάλυψης, θα πρέπει να επισυνάπτονται απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

- Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης.

- Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος.

- Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

Ναι μπορείτε, εφόσον έχετε ασφαλιστήριο για την κύρια κατοικία σας στην ΑΧΑ Ασφαλιστική. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κύρια κατοικία στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε κάποιο άλλο ασφαλιστήριο στην ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας που διαθέτει η ΑΧΑ Ασφαλιστική και να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης.

Για τα κτίρια και τις βελτιώσεις κτιρίου ως ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους με τα ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικό κόστος. Για το περιεχόμενο η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το είδος της οικοσκευής (ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμός, ηλεκτρονικές συσκευές, επίπλωση κ.λ.π).

Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας, μέχρι συγκεκριμένου ποσού, για την κάλυψη κοσμημάτων, ρολογιών, ημιπολύτιμων και πολύτιμων λίθων, που θα καταγραφούν σε αναλυτική κατάσταση στο ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο (εντοιχισμένο ή πακτωμένο). Δεν παρέχεται κάλυψη χρημάτων εντός κατοικίας.

Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας, μέχρι συγκεκριμένου ποσού, για την κάλυψη έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων συλλεκτικής αξίας, που θα καταγραφούν σε αναλυτική κατάσταση στο ασφαλιστήριο. Ο προσδιορισμός της αξίας τους γίνεται από εσάς, είτε με βάση την τιμή στην οποία αποκτήθηκαν, εάν η αγορά τους είναι πρόσφατη, είτε με βάση την εκτίμηση από ειδικό εκτιμητή.

Ναι μπορείτε, εφόσον η οικοδομή έχει κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, βάσει του αντισεισμικού κανονισμού που ίσχυε στο έτος κατασκευής της και δεν έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό ή αν έχει υποστεί ζημιές οι ζημιές αυτές έχουν επισκευαστεί σύμφωνα με τους σχετικούς Πολεοδομικούς Κανονισμούς. Τα ασφάλιστρα σεισμού εξαρτώνται από την ηλικία του κτιρίου, την γεωγραφική περιοχή καθώς και από το είδος του ασφαλισμένου αντικειμένου (κτίριο ή περιεχόμενο).

Βεβαίως μπορείτε. Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας απευθύνονται σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, που επιθυμούν να καλύψουν το κτίριο μιας κατοικίας (διαμέρισμα, μεζονέτα, μονοκατοικία) ή/και το περιεχόμενό της (οικοσκευή)

- Εάν το ασφαλισμένο κτίριο αφορά σε διαμέρισμα,  η αξία της αναλογία του στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους συμπεριλαμβάνεται στην κατασκευαστική αξία του διαμερίσματος και δεν χρειάζεται να δηλωθεί χωριστά. Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να ασφαλιστούν εάν  περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους.

 

- Εάν το ασφαλισμένο κτίριο αφορά σε μονοκατοικία, δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Οι βοηθητικοί χώροι, εφόσον δεν αποτελούν τμήμα της υπάρχουσας οικοδομής, μπορούν να ασφαλιστούν εάν  περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους.

 

- Το σύνολο των κοινοχρήστων και των κοινοκτήτων χώρων μιας πολυκατοικίας, μπορεί να ασφαλιστεί με αίτηση ασφάλισης από το Διαχειριστή.

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης που διαθέτει η ΑΧΑ Ασφαλιστική και να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης.

Τα Προνόμια Υγείας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν την πρόληψη, προαγωγή και φροντίδα της υγείας και προσφέρονται σε όλους τους ασφαλισμένους μας στον Κλάδο Υγείας. Για τη χρήση των προνομίων και παροχών υγείας, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συνεργαζόμενο πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση των προνομίων, κατά την προσέλευσή σας στο νοσηλευτήριο, κλινική ή διαγνωστικό κέντρο, απαραίτητα επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας και ασθενείας.

Κάθε χρόνο η ΑΧΑ αποστέλλει ενημέρωση του αποταμιευτικού λογαριασμού του ασφαλιστηρίου, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες εκείνες που σας βοηθούν να κατανοήσετε την εξέλιξη του αποταμιευτικού σας λογαριασμού χρόνο με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, αναγράφεται η μικτή απόδοση του χαρτοφυλακίου της ΑΧΑ, ο λογαριασμός αποταμίευσης στο τέλος του προηγούμενου έτους, οι ετήσιες κατανομές, οι χρεώσεις του κόστους κάλυψης Θανάτου, οι ετήσιες αποδόσεις και ο λογαριασμός αποταμίευσης στο τέλος του έτους. Για τα προϊόντα εγγυημένης απόδοσης (Επενδυτικό / Συνταξιοδοτικό / Παιδικό / Εφάπαξ Εξασφάλιση / Συνταξιοδοτικό Ενιαίου Ασφαλίστρου / Παιδικό Ενιαίου Ασφαλίστρου), η ΑΧΑ σας αποστέλλει, σε ετήσια βάση, την ανάλυση του λογαριασμού αποταμίευσης, ο οποίος δείχνει την κίνηση και το ποσό του λογαριασμού σας μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Για τα προϊόντα τύπου Unit Linked, η Εταιρία σας αποστέλλει, σε ετήσια βάση, ενημέρωση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η αξία του λογαριασμού αποταμίευσης στη αρχή και στο τέλος του έτους, καθώς και όλες οι πιστώσεις και χρεώσεις μεριδίων.

Ο συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε να καταβάλει, επιπλέον από τα κανονικά του ασφάλιστρα, ένα εφάπαξ ασφάλιστρο. Για τα προιόντα εγγυημένης απόδοσης το ποσόν της εφάπαξ καταβολής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 80,00 ευρώ. Για τα προϊόντα τύπου Unit Linked το ποσόν της εφάπαξ καταβολής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 300,00 ευρώ.

ο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής συστήθηκε από την Πολιτεία, με βάση το νόμο 3867/3.8.2010 και την 2636/24.11.2010 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να παρεμβαίνει σε περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια Ζωής. Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με το να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου Ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εάν τούτο καταστεί ανέφικτο τότε να προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών στον ασφαλισμένο. Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις € 30.000 ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής για τις παροχές στη λήξη και στις εξαγορές και τις € 60.000 στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας. Με ρητή διάταξη του νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης. Συγχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους, που συμμετέχουν κατά 50% ο καθένας στην καταβολή της εισφοράς επί των ετήσιων ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής. Η εισφορά του ασφαλισμένου ανέρχεται ανά κλάδο επί του καθαρού ασφαλίστρου σε: 0,75%: Παραδοσιακά ασφαλιστήρια (Αποταμιευτικά, Ασφαλίσεις Ζωής & Ανικανότητας κ.λπ.) 0,4%: Ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked) 0,75%: Συμπληρωματικές καλύψεις θανάτου και ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας 0%΅Νοσοκομειακές καλύψεις (αφού το Εγγυητικό κεφάλαιο δεν υπεισέρχεται σε αυτές τις απαιτήσεις) Παράλληλα η εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € 15 για τα ασφαλιστήρια περιοδικών καταβολών και τα € 150 για τα ασφαλιστήρια ενιαίας καταβολής. Η εφαρμογή του ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2011