1. Τι πρέπει να γνωρίζω
 

  • Το πρόγραμμα παρέχεται σε νεοαποκτηθείσες συσκευές και ισχύει αποκλειστικά για τον πρώτο χρόνο ζωής της συσκευής.Δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης τους προγράμματος.
  • Το πρόγραμμα προβλέπει την επισκευή των φορητών σας συσκευών ή την αποζημίωσή σας μέσω χρηματικού ποσού, σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτουμε ((Πυρκαγιά/κεραυνός, κλοπή μετά από διάρρηξη, τυχαία θραύση οθόνης/κρυστάλλων, τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο).
  • Επισκευάζουμε την ασφαλισμένη συσκευή μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων με την ΑΧΑ επισκευαστών.
  • Σας αποζημιώνουμε στην περίπτωση που η συσκευή σας δεν επισκευάζεται ή έχει κλαπεί από το σπίτι ή το όχημά σας.
  • Συμμετέχετε κατά 20% στα έξοδα επισκευής της συσκευής σας.
  • Αν η συσκευή δεν επισκευάζεται ή είναι ασύμφορη η επισκευή της, σας αποζημιώνουμε με χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αξίας αγοράς της.

 

2. Ποια βήματα θα ακολουθήσω σε περίπτωση ζημιάς της συσκευής μου;
 

Βήμα 1ο: Επιλέγω πώς θα ενημερώσω την ΑΧΑ για να κάνω χρήση του προγράμματος ασφάλισής μου

 

Επισκέπτεστε ένα Κατάστημα του Δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών (δείτε εδώ το Δίκτυο επισκευαστών φορητών ηλεκτρονικών συσκευών ανά μάρκα ή αναζητήστε τους επισκευαστές στο χάρτη  ανά περιοχή) και αναγγέλλετε τη ζημιά ενημερώνοντας το κατάστημα ότι είστε κάτοχος του προγράμματος ασφάλισης φορητών συσκευών της ΑΧΑ.

ή εναλλακτικά:

Επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας (τηλ.: 801 111 222 333 ή 210 72 68 000, e-mail: customerservice@axa.gr), μας ενημερώνετε για το συμβάν και εμείς σας παραπέμπουμε σε ένα κατάστημα του Δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών ΑΧΑ της επιλογής σας.

 

Βήμα 2ο: Παραδίδω τη συσκευή στο συνεργαζόμενο κατάστημα

Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής ελέγχει αν το πρόγραμμα ασφάλισής σας είναι σε ισχύ, και εφόσον συμφωνείτε, προχωρά στη διαδικασία επισκευής.

 

Βήμα 3ο: Παραλαμβάνω τη συσκευή μου

Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής σας ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η επισκευή της συσκευής σας και την παραλαμβάνετε άμεσα εξοφλώντας στο κατάστημα το ποσό της συμμετοχής σας.

 

 

Τί κάνω σε περίπτωση που η συσκευή μου δεν επισκευάζεται ή είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της;
 

Βήμα 1ο: Παραλαμβάνω τη συσκευή μου από το κατάστημα

Το κατάστημα σας παραδίδει πίσω τη συσκευή και σας ενημερώνει ότι θα αποζημιωθείτε με χρηματικό ποσό από την ΑΧΑ.

 

Βήμα 2ο: Παραδίδω στην ΑΧΑ τη συσκευή και δίνω τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού μου για την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης

Εμείς επικοινωνούμε μαζί σας και σας ζητούμε να μας παραδώσετε τη συσκευή και να μας ενημερώσετε για τον τραπεζικό σας λογαριασμό που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης.

  

 

3. Τι κάνω σε περίπτωση κλοπής της συσκευής μου;

 

Επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας και μας ενημερώνετε για το συμβάν (τηλ: 801 111 222 333 ή 210 72 68 000, Για να προχωρήσουμε στην άμεση αποζημίωσή σας θα πρέπει:

  • Να μας στείλετε

Αντίγραφο της βεβαίωσης συμβάντος από το Αστυνομικό Τμήμα που δηλώσατε την κλοπή
- Φωτογραφία που να αποτυπώνει τα ίχνη διάρρηξης της κατοικίας ή του οχήματος.

  • Να μας δώσετε τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας για την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης.