Ηγούμαστε στις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων

 • 1 στα 4 ασφαλισμένα Ξενοδοχεία 4* & 5* εμπιστεύεται την ΑΧΑ για την Ασφάλιση της Περιουσίας του
 • 1 στις 3 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 5εκ ευρώ, εμπιστεύεται την ΑΧΑ για την Ασφάλιση της Περιουσίας της
 • Η ΑΧΑ βρίσκεται στο top 3 των εγγεγραμένων ασφαλίστρων της ελληνικής αγοράς, στην Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων και στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Σας παρέχουμε

 • Τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου σε ανάλυση και διαχείριση κινδύνων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους μηχανικούς για μείωση κινδύνων
 • Κάλυψη μεγάλου εύρους ασφαλιστικών κινδύνων
 • Δυνατότητα ανάληψης ιδιαίτερα μεγάλων κεφαλαίων

Προστατεύουμε την επιχείρησή σας

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας και παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, προστατεύουμε το μέλλον των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Ευθύνες

 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη 
 • Αστική Ευθύνη Προϊόντων
 • Επαγγελματική Ευθύνη
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ