Αναδεικνύουμε το ταλέντο σας

Το Πλάνο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξη στην ΑΧΑ σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς και τοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους της προγράμματα που έχουν ως στόχο την:
 

- Ενδυνάμωση ηγετικών ικανοτήτων – Leadership Excellence.

- Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων – Technical Excellence.

- Προώθηση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας – Cultural Excellence.

- Προσωπική Ανάπτυξη – Personal Excellence

- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων – Digital Excellence

 

Προγράμματα μακροπρόθεσμης (12 μήνες – 5 έτη) ή βραχυπρόθεσμης (έως 12 μήνες) κινητικότητας στο εξωτερικό (26 χώρες) με στόχο:
 

- Την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

- Την ενδυνάμωση του διεθνούς προσανατολισμού.

- Την ανταλλαγή άριστων πρακτικών.

- Την προώθηση μιας ενιαίας κουλτούρας.

- Πρόγραμμα εσωτερικής μετακίνησης.
 

Παρέχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης στους ανθρώπους μας δημοσιεύοντας νέες θέσεις που προκύπτουν εσωτερικά. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να μετακινηθούν να θέσουν την υποψηφιότητά τους. Από το 2007 έως το 2015, 106 μέλη της ομάδας της ΑΧΑ Ελλάδος μετακινήθηκαν μέσω αυτού του προγράμματος.

Παρέχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης στους ανθρώπους μας δημοσιεύοντας όλες τις νέες θέσεις που προκύπτουν εσωτερικά.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να μετακινηθούν να θέσουν την υποψηφιότητά τους.

Από το 2007 έως το 2013, 104 μέλη της ομάδας της ΑΧΑ Ελλάδος μετακινήθηκαν μέσω αυτού του προγράμματος.

Δημιουργούμε ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μέσα από τα δομημένα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσφέρουμε, δίνουμε την δυνατότητα σε φοιτητές και νέους αποφοίτους, να ξεκινήσουν την σταδιοδρομία τους σε έναν από τους πιο ισχυρούς ομίλους της αγοράς.